Το Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Διεθνής Έκθεση, πρόγραμμα εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και νέους στα πλαίσια του ερευνητικού Έργου Phygital.

Το έργο Phygital υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Ιnterreg V-B “Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

Οι Φορείς μπορούν να λάβουν δωρεάν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος- https://unrf.wpengine.com/.

Η προσφορά θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 21/02/2018 και ώρα 13:00μ.μ σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην:

Γραμματεία Ερευνητικού Ιδρύματος Πανεπιστήμιου Λευκωσίας

Υπόψη Δρ Ευανθίας Τσελίκα/ κ. Άνθου Σιεκκερή

Διεθνές Έκθεση Έργο PHYGITAL

Κεντρική Υποδοχή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μακεδονιτίσσης 46, CY-2417, Λευκωσία Κύπρος

Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Κατεβάστε το PDF αρχείο ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Άνθο Σιεκκερή στο τηλέφωνο 22-841656, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ μέχρι 5.00 μ.μ. ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected].

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.